Valaistussunnittelu

Mielikuvia ja mittaustuloksia

Valaistussuunnittelussa otetaan huomioon kohteen ympäristö, miten valaisimet ja valo sopivat yhteen kokonaisuutena. Toimiva ratkaisu näyttää hyvälle yöllä ja päivällä. 

Mielikuvat tehokkaasta tai rauhallisesta valaistuksesta saadaan aikaan valitsemalla oikea valomäärä ja valonväri. Oikein suunnitellut kohteet ovat energiatehokkaita ja valaistus palvelee tilan käyttötarkoitusta. Tilan käyttötarkoitus voi muuttua, jolloin valaistuksen yhteyteen suunnitellaan ohjausjärjestelmä tai älytaloratkaisu. Älytaloratkaisu automatisoi valaistustilanteet kellonaikaan, ulkoa tulevaan valoon sopeutuen tai esimerkiksi yhdessä kotiteatterin kanssa, luoden tilanteeseen sopivan valaistuksen. 

Valaistuksen sopivuus, valon määrä sekä kiusahäikäisyn taso tarkistetaan valaistuslaskentaohjelmalla suunnitteluvaiheessa sekä varmistetaan käyttöönotossa valaistusmittarilla. Valaistussuunnittelija tekee mallinnuksen suunnittelemastaan kohteesta, josta syntyy havainnekuvia valaistuksen toteutuksesta.

Valaistuksen lähtökohtana voi olla myös energian säästö ja edullinen hankintahinta, jolloin mallinnus tehdään vain tyyppitiloittain ja ratkaisuja sovelletaan suunnittelussa. 

Ulkovalaistus ja kaupunkitilat – Taidevalaistus – Arkkitehtoninen valaistus