Asiantuntijapalvelut

Projektiliiketoiminta ja asiantuntijapalvelut

AH-Talotekniikan palveluihin kuuluvat myös erilaiset asiantuntijapalvelut. Meiltä saatte käyttöönne sähkö- ja tietojärjestelmäsuunnittelun erikoisosaamisemme juuri siihen tarpeeseen, mitä tällä hetkellä tarvitsette, sekä mahdollisuuden hyödyntää työkaluamme, jonka avulla kiinteistön huoltaminen on tehokasta ja laadukkaasti dokumentoitua. AH-Talotekniikan yksittäisten palveluiden avulla esimerkiksi tulevat hankinnat ovat tarkoituksenmukaisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita sekä jo käytössä olevien järjestelmien mahdolliset puutteet on mahdollista huomioida ajoissa.

Sähköjärjestelmät ovat pitkäikäisiä, mutta niiden elinkaari ei ole loputon. Sähköturvallisuudesta on erikseen säädetty myös laissa – sähkölaitteiston haltija on vastuussa laitteiston turvallisuuden ylläpitämisestä eli hänen on huolehdittava sen kunnossapidosta ja korjautettava havaitut viat mahdollisimman nopeasti. Laissa säädetyistä velvoitteista huolehtiminen onnistuu palveluidemme avulla vaivattomasti. Teemme kokonaisvaltaisen kuntoarvion tai -tutkimuksen ja laadimme tarvittaessa suunnitelman puutteiden korjaamiseen.

Konsultointi

Asiantuntijamme ovat käytössäsi niin kilpailutuksessa, hankkeiden valvonnassa kuin energia- ja SRI-konsultoinnissa.

Hankintapalvelulla hoidat kohteen kilpailutukset, kilpailutusasiakirjojen laadinnan, tarjousten vertailut, selonottoneuvottelut ja urakoitsijavalinnan. Teemme myös tarvittavat sopimukset urakoihin ja tarkastamme maksuerätaulukot, minkä lisäksi kilpailutamme myös julkiset hankinnat sekä tavarahankinnat.

Valvontapalvelun avulla varmistamme, että asiakas saa tilaamansa lopputuloksen määrällisesti ja laadullisesti. Teemme hankkeiden valvontaa niin muiden suunnittelemiin kuin omiin hankkeisiimme ja valvontapalvelumme kattavat kaikki suunnittelumme osa-alueet. Valvontapalveluillamme on RALA-sertifikaatit.

Energiakonsultointi kattaa kaikki kohteen sähkö- ja tietojärjestelmän laitteet ja niiden ohjausjärjestelmät. Energiakonsultoinnin avulla saamme selville kuluttavatko kohteen laitteet sähköä tietämättänne ja toimivatko ohjaukset oikein. Teemme energiaselvitykset ammattitaidolla, josta osoituksena on Motivan myöntämät energiakatselmusluvat.

SRI-konsultointi määrittää rakennukselle älykkyysindeksin, joka on osa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Konsultoinnin avulla saamme selville kiinteistön älykkyyden, valmiuden kysyntäjoustomarkkinoille sekä kiinteistön käyttäjäystävällisyyden. Tunnistamme myös kehityskohdat ja laadimme tarvittaessa myös suunnitelman älykkyyden parantamiseksi.

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Asiantuntijamme toteuttavat kuntoarviot- ja tutkimukset ammattitaidolla, minkä ansiosta kiinteistön tai kohteen huoltaminen on suunnitelmallista ja ennakoivaa. Tehokkaan ylläpidon avulla kiinteistö säilyttää arvonsa ja korjaustoimet pystytään tekemään ajoissa.

Kuntoarvio on puolueeton tutkimus kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien korjaustarpeiden määrittämisestä. Kuntoarvion teettämisen yhteydessä laadimme myös pitkän tähtäimen PTS-suunnitelman tulevista korjaustarpeista kustannusarvioiden kera.

Kuntotutkimus on laajempi tutkimus kohteesta, joka pitää sisältää myös sähkö- ja tietojärjestelmät. Säännöllinen ja suunnitelmallinen kuntotutkimus kuuluu kiinteistön kunnossapitostrategiaan, minkä avulla on helppo huolehtia niin sähköjärjestelmän kunnosta kuin mahdollisista sähköturvallisuuteen liittyvistä puutteista.

Ohjelmoinnit ja käyttöönotot

Teemme ammattitaidolla ohjelmoinnit ja käyttöönotot niin väyläjärjestelmiin kuin muihin sähköisiin järjestelmiin. AH-Talotekniikka on sertifioitu DALI- ja KNX-väyläjärjestelmien osaaja sekä audiovisuaalisesta ohjelmoinnin ammattilainen ja Avita Ry:n jäsen. Toteutamme ohjelmoinnit ja käyttöönotot ammattimaisesti, minkä lisäksi tarjoamme väyläpohjaisille järjestelmille ylläpitosopimuksia.

Ylläpitopalveluiden avulla tärkeimmät järjestelmäsi pysyvät toimintakuntoisina ja vikatilanteiden sattuessa häiriön kestoajat saadaan minimoitua.

DALI-järjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto

 • DALI-reititinjärjestelmät
 • DALI-väyläjärjestelmät
 • Toimittajakohtaiset DALI-järjestelmät
 • DIGIDIM-järjestelmät
 • AH-Talotekniikalla on DALI Designer -sertifikaatti

KNX-järjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto

 • KNX-väyläjärjestelmät
 • Huolto ja ylläpito
 • Koulutukset huoltoliikkeille
 • AH-Talotekniikalla on KNX Partner & KNX Advanced -sertifikaatit
 • AH-Talotekniikka on KNX Finland Ry:n jäsen

Mittausjärjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto

 • M-BUS-järjestelmät
 • Modbus-järjestelmät

AV-järjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto

 • Ohjausjärjestelmät
 • Käyttöliittymät ja integrointi
 • AH-Talotekniikka on Avita Ry:n jäsen

Sähköautojen latausjärjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto

 • Sähköverkon kartoitus
 • Latauspisteiden sijoittelu
 • Latauksen ohjattavuus

Sähköautojen latauskartoitus

Sähkö- ja hybridiautojen yleistymisen myötä myös sähköautojen latauspisteiden kysyntä on kasvanut. Sähköautojen latauskartoituksen avulla selvitämme latausmahdollisuudet tarpeiden ja budjetin mukaan. Asiantuntijamme tekevät alkuhaastattelujen sekä alkukartoituksen jälkeen suunnitelman, jossa on huomioitu niin laskutusmalli, lataustapa kuin latausaseman laajuus siten, että ne palvelevat juuri teidän tarpeitanne.

Sähköauton latauskartoitus auttaa merkittävästi latauspisteiden suunnitteluvaiheessa, kun selvityksen alla on kuinka tehokkaasti sähköautoja voidaan kohteessa ladata, ja mitä kohteessa voidaan tehdä lataustehon kasvattamiseksi. Otamme. huomioon myös lakisääteiset vaatimukset sekä luomme halutessanne suunnitelman latauksen infrastruktuurista, joka on suunniteltu juuri teitä varten.

Älykäs huoltokirja

Älykkään huoltokirjan avulla saat listan ammattilaisten laatimista tehtävistä, joiden avulla kiinteistön elinkaari maksimoidaan. Tehtävät on yksilöity kohteen luonteen ja kohteesta saatujen esitietojen mukaan ammattilaistemme toimesta. Älykkään huoltokirjan avulla kiinteistön arvo säilyy, kun huollot tehdään ajallaan ja ne on dokumentoitu.

Älykkään huoltokirjan avulla saat kuukausittain raportin tehdyistä huolloista sekä pystyt seuraamaan reaaliajassa muun muassa huonekohtaisia lämpötiloja ja ilmankosteutta. Palvelu sopii niin taloyhtiöille, yrityksille ja yksityishenkilöiden omakoti- ja rivitaloihin sekä mökkeihin.