Konsultointi

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut sisältävät kohteen kilpailutukset, kilpailutusasiakirjojen laadinnan, tarjousten vertailut, selonottoneuvottelut ja urakoitsijavalinnan. Teemme myös tarvittavat sopimukset urakoihin ja tarkastamme maksuerätaulukot.

Kilpailutamme myös tavarahankintoja ja julkisijahankintoja.

Valvonta

Teemme hankkeiden valvontaa niin muiden suunnittelemiin kuin omiin hankkeisiimme. Valvontapalvelumme kattavat kaikki suunnittelumme osa-alueet.

Valvontapalveluiden avulla varmistamme, että asiakas saa tilaamansa lopputuloksen niin määrällisesti kuin laadullisesti.

Valvontapalveluillamme on RALA-sertifikaatti.

Energiakonsultointi

Sähkö- ja tietojärjestelmien laitteita on kohteessa yleensä paljon. Ohjausjärjestelmät ovat monesti monimutkaisia ja niiden käyttöä on usein vaikea valvoa.

Onko kohteessasi sähkölaitteita, jotka kuluttavat sähköä tietämättäsi? Jääkö joku laite päälle itsestään? Onko kohteessa laitteita tyhjäkäynnillä? Toimivatko ohjaukset oikein?

Teemme kohteisiin energiaselvityksiä ja meillä on Motivan myöntämät energiakatselmusluvat.

SRI-konsultointi

SRI-konsultoinnin tarkoituksena on määrittää rakennukselle älykkyysindeksi, jonka avulla arvioidaan kiinteistön älykkyyttä, valmiutta kysyntäjoustomarkkinoille sekä kuinka hyvin kiinteistö ottaa huomioon käyttäjänsä tarpeet. Älykkyysindeksi on kehitetty osana rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD 2018/844/EU).

SRI-konsultoinnin avulla asiakas saa vertailukelpoisen luvun kiinteistönsä älykkyydestä sekä tunnistetaan tärkeimmät kehityskohdat älykkyyden parantamiseksi. Kiinteistön älykkyys pisteytetään asteikolla 0–100 %. Älykkyyden lisäämisen avulla ei pelkästään saavuteta parempaa energiatehokkuutta, vaan parannetaan asiakaskokemusta käytännössä.

Tarvitsisiko sinun kohteesi SRI-konsultointia? Ota yhteyttä lomakkeen avulla.